Kogeneracione jedinice EG-300

Kogeneracione jedinice EG-300 su opremljene četvorotaktnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem i sinhronim generatorom sa sopstvenom pobudom i ventilatorom za hlađenje. Sinhroni trofazni generator proizvodi naizmeničnu električnu energiju. Toplotna energija se dobija iz toplovodne oblasti motora sa unutrašnjim sagorevanjem i dimnjačkog izmenjivača toplote preko pločastog izmenjivača toplote.

Osnovni tehnički parametri kogeneracione jedinice EG-300
Trajno ostvariva električna snaga 300 kW / 600 kW
Toplotna snaga 520 kW / 1040 kW
Toplotna efikasnost 60 %
Električna efikasnost 35 %
Ukupna efikasnost 95 %
Operativni sistem Motor
PID digitalna regulacija parametara 6-cilindrični, četvorotaktni, benzinski
Monitoring i zadavanje preko grafičkog displeja Gorivo – zemni gas, TNG, drveni gas, kanalizacioni gas, deponijski gas
Eksterni monitoring i upravljanje preko internet konekcije  
Generator Sistem za hlađenje
Sinhroni sa sopstvenom pobudom Max temperatura izlazne tečnosti 85 °C
Nominalna snaga 350 kVA Temperatura ulazne tečnosti 35 / 70 °C


Kogeneracione jedinice EG-300 je moguće isporučiti u sledećim varijantama:

EG-300 EG-300