Kogeneracione jedinice EG-50

Kogeneracione jedinice EG-50 su opremljene četvorotaktnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem i sinhronim generatorom sa sopstvenom pobudom i ventilatorom za hlađenje. Sinhroni trofazni generator proizvodi naizmeničnu električnu energiju. Toplotna energija se dobija iz toplovodne oblasti motora sa unutrašnjim sagorevanjem i dimnjačkog izmenjivača toplote preko pločastog izmenjivača toplote.

Osnovni tehnički parametri kogeneracione jedinice EG-50
Trajno ostvariva električna snaga 45 kW / 90 kW / 135 kW
Toplotna snaga 97 kW / 194 kW / 291 kW
Toplotna efikasnost 61.4 %
Električna efikasnost 30.1 %
Ukupna efikasnost 91.5 %
Operativni sistem Motor
PID digitalna regulacija parametara 4-cilindrični, četvorotaktni, benzinski
Monitoring i zadavanje preko grafičkog displeja Gorivo – zemni gas, TNG, drveni gas, kanalizacioni gas, deponijski gas
Eksterni monitoring i upravljanje preko internet konekcije  
Generator Sistem za hlađenje
Sinhroni sa sopstvenom pobudom Max temperatura izlazne tečnosti 85 °C
Nominalna snaga 55 kVA Temperatura ulazne tečnosti 30 / 60 °C


Kogeneracione jedinice EG-50 je moguće isporučiti u sledećim varijantama:

EG-50 EG-50