Výhody kogenerace

Kogenerační jednotky dosahují vysoké účinnosti a přispívají k decentralizaci výroby. Veškerá energie je tak většinou spotřebována přímo v místě produkce, případně v blízkém okolí, což snižuje ztráty. Společně produkovaná elektrická a tepelná energie zajišťuje zároveň efektivitu výroby a zajímavé ekonomické přínosy pro provozovatele kogenerační jednotky. Jako palivo bývá nejčastěji využíván zemní plyn, lze spalovat například i LPG a další média.

Kdy se vyplatí

Kogenerační jednotky EG-50 lze efektivně využívat i při menších odběrech energií, zejména pak v provozech s kontinuální spotřebou elektřiny a tepla. Lze je vhodně uplatnit zejména v průmyslových podnicích, bytových a hotelových komplexech, nemocnicích a lázeňských zařízeních, kancelářských budovách a obchodních centrech atd. Výhodným řešením mohou být také pro městská a obecní tepelná hospodářství.

Vyrobenou energii lze přímo spotřebovávat, případně ji prodávat, ideálně v rámci budovy nebo areálu. Hlavním benefitem je výrazná úspora nákladů za nákup elektřiny a tepla, další možností je stabilní příjem z jejich prodeje.

Kogenerační jednotka EG-50

Kogenerační jednotka EG-50 je vybavena zážehovým spalovacím motorem a synchronním generátorem s vlastním buzením a chladicím ventilátorem. Dále je vybavena doplňkovými zařízeními, která jsou potřebná pro provoz. Palivo pro KGJ (zemní plyn, LPG) je zpracováváno v 4taktním spalovacím motoru. Motor pracuje v režimu konstantních otáček a to v rozsahu 3000 ot/min ± 3%.

Synchronní 3-fázový generátor produkuje energii střídavého elektrického proudu. Tepelná energie je získávána z teplovodního okruhu spalovacího motoru a spalinového výměníku přes deskový výměník.

Součástí KGJ je systém pro podtlakové řízení dodávky plynu do spalovacího motoru. Výfuk je vybaven tlumičem hluku a dále přírubou pro připojení k potrubnímu vedení zplodin k dalšímu technologickému využití, nebo k odvodu mimo prostor KGJ.

Vnitřní prostor KGJ je ochlazován vzduchem, který je dovnitř nasáván přes generátor a vypouštěn samostatným potrubním vedením k dalšímu technologickému využití, nebo k odvodu mimo prostor umístění KGJ.

Kogenerační jednotku EG-50 dodáváme v provedeních:

Stáhněte si letáček Technická speficikace KGJ EG-50