Kogenerační jednotka EG-50

Kogenerační jednotka EG-50 je vybavena zážehovým spalovacím motorem a synchronním generátorem s vlastním buzením a chladicím ventilátorem. Dále je vybavena doplňkovými zařízeními, která jsou potřebná pro provoz. Palivo pro KGJ (zemní plyn, LPG) je zpracováváno v 4taktním spalovacím motoru. Motor pracuje v režimu konstantních otáček a to v rozsahu 3000 ot/min ± 3%.

Synchronní 3-fázový generátor produkuje energii střídavého elektrického proudu. Tepelná energie je získávána z teplovodního okruhu spalovacího motoru a spalinového výměníku přes deskový výměník.

Součástí KGJ je systém pro podtlakové řízení dodávky plynu do spalovacího motoru. Výfuk je vybaven tlumičem hluku a dále přírubou pro připojení k potrubnímu vedení zplodin k dalšímu technologickému využití, nebo k odvodu mimo prostor KGJ.

Vnitřní prostor KGJ je ochlazován vzduchem, který je dovnitř nasáván přes generátor a vypouštěn samostatným potrubním vedením k dalšímu technologickému využití, nebo k odvodu mimo prostor umístění KGJ.

Kogenerační jednotku EG-50 je možné dodat v provedeních:

Stáhněte si letáček Technická specifikace EG-50