Výhody kogenerace

Kogenerační jednotky EG-50 a EG-300 dosahují vysoké celkové účinnosti a přispívají k nezávislosti na poskytovatelích energií. Vyrobená energie může být spotřebována přímo v místě produkce, případně v blízkém okolí. Společně produkovaná elektrická a tepelná energie zajišťuje zároveň efektivitu výroby a významné ekonomické přínosy pro provozovatele kogenerační jednotky. Jako palivo může být využíván zemní plyn, LPG, případně skládkový, kalový plyn nebo dřevoplyn.

Kdy se vyplatí

Kogeneraci lze využívat zejména v provozech s kontinuální spotřebou elektřiny a tepla. Uplatnění má zejména v průmyslových podnicích, bytových a hotelových komplexech, nemocnicích a lázeňských zařízeních, kancelářských budovách a obchodních centrech atd. Výhodným řešením mohou být také pro městská a obecní tepelná hospodářství.

Vyrobenou energii lze přímo spotřebovávat, případně ji prodávat, ideálně v rámci budovy nebo areálu. Hlavním benefitem je výrazná úspora nákladů za nákup elektřiny a tepla, další možností je stabilní příjem z jejich prodeje.

Nabídka spolupráce

Tým společnosti Energas Czech s.r.o. je připraven se komplexně věnovat všem technickým a ekonomickým aspektům vašeho projektu, včetně detailní kalkulace ekonomiky.